น้ำหนักในอุดมคติ(Ideal Body Weight)

สูตรคำนวนหาค่าน้ำหนักในอุดมคติ (IBW)คิดค้นโดยศัลยแพทย์ชาวฝรั่งเศษ Dr. P.P. Broca ในปี ค.ศ.1871 (รู้จักในชื่อ Broca's index):  

น้ำหนัก (กิโลกรัม) เท่ากับ ส่วนสูง( เซนติเมตร) - 100, บวกหรือลบ 15% สำหรับหญิง หรือ 10% สำหรับชาย

ได้มีผู้แปลงสูตรของ Dr Broca ให้หน่วยเป็นปอนด์และนิ้ว  ดัดแปลงและปรับปรุงสูตรนี้ให้ เป็นกฎง่ายๆ ดังนี้:

"ในหญิง ส่วนสูง 5 ฟุตแรกเท่ากับ 100 ปอนด์ และบวกเพิ่มอีก 5 ปอนด์ในทุกๆ ความสูง 1 นิ้ว
สำหรับผู้ชาย 5 ฟุตแรก เท่ากับ 110 ปอนด์ และบวกเพิ่มอีก 5 ปอนด์ ในแต่ละนิ้วที่เพิ่มขึ้น"

สูตรนี้ใช้กันแพร่หลาย ก่อนที่จะมีการพัฒนาตาราง the Metropolitan Life tables ตารางนี้พัฒนาขึ้นมาในปี ค.ศ.1943 และถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในช่วงทศวรรษที่ 70 เพื่อสำรวจหาน้ำหนัก"ในอุดมติ"

ปี ค.ศ. 1974 Dr. BJ Devine ได้เผยแพร่สูตรคำนวนจากกฏข้างต้น โดยเปลี่ยนจากหน่วยน้ำหนักปอนด์เป็นหน่วยกิโลกรัม เพื่อใช้ประโยชน์งานด้านการแพทย์

ชาย: IBW (กิโลกรัม) = 50   + 2.3 กิโลกรัมต่อนิ้วในส่วนที่เกิน 5 ฟุต
หญิง: IBW(กิโลกรัม) = 45.5 + 2.3 กิโลกรัมต่อนิ้วในส่วนที่เกิน 5 ฟุต

สูตรของ Dr Devine "Devine formula" มี วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการคำนวนหา ขนาดยา สำหรับใช้ยาบางชนิด เช่น เจนตาไมซิน ไดก็อกซิน และ ทิโอไฟลิน แต่หลังจากพิมพ์เผยแพร่ สูตรนี้ เป็นที่นิยัมใช้กันมาก ในการหาค่าน้ำหนัก"ในอุดมคติ" โดยเฉพาะบนอินเทอร์เน็ต

ต่อมาในปี ค.ศ.1983 Dr. JD Robinson ได้พูดคุยกับ Dr. Devine และพบว่าสูตรของ Dr. Devine ไม่ได้อ้งอิงถึงข้อมูลด้านประชากรเลย สูตรนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ ประมาณการ ของ Dr. M. McCarron ซึ่งเป็นเจ้าของสูตรที่ Dr. Devine นำมาดัดแปลงแก้ไขอีกทีหนึ่ง

ปัจจุบันเราสามารถศึกษาสูตร Devine formula ในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วเปรียบเทียบกับองค์ความรู้ที่เรามีอยู่ แผนภูมิข่างล่างนี้ แสดงกราฟ Devine formula เปรียบเทียบกับน้ำหนักเฉลี่ย และน้ำหนักมวลกล้ามเนื้อ(Lean Body Weight)ของประชากรชาวอเมริกา

ideal weight

คำว่า"น้ำหนักมวลกล้ามเนื้อ" (Lean Body Weight) หมายถึง น้ำหนักทุกส่วนของร่างกาย กระดูก กล้ามเนื้อ ยกเว้นไขมัน จากกราฟจะเห็นได้ว่า ตามสูตร Dr Devine ในผู้หญิง ยิ่งตัวเตี้ยเท่าไร จะยิ่งเข้าใกล้น้ำหนักมวลกายมากขึ้นเท่านั้น

สูตร Devine formula ชี้ถึงน้ำหนักในอุมคติ ว่าอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย ของดัชนีมวลกาย(BMI) เท่ากับ 23.0 kg/m2 ในประชากรชาย ซึ่งก็เหมาะสมอยู่ แต่ในประชากรหญิง น้ำหนักในอุดมคติ คิดเป็นดัชนีมวลกายเฉลี่ยเท่ากับ 20.8 kg/m2  ซึ่งค่าเฉลี่ยขนาดนี้ถือว่าต่ำเกินไป

ปี ค.ศ.1983 Dr. JD Robinson ได้เผยแพร่สูตรที่ได้ดัดแปลงขึ้น และ Dr. DR Miller ก็พิมพ์เผยแพร่อีกสูตรหนึ่ง

Robinson: ชาย:

IBW (กิโลกรัม) = 52 กิโลกรัม + 1.9 กิโลกรัมต่อนิ้วของความสูงที่เกิน 5 ฟุต

หญิง:

IBW (กิโลกรัม) = 49 กิโลกรัม + 1.7 กิโลกรัมต่อนิ้วของความสูงที่เกิน 5 ฟุต

     
Miller ชาย:

IBW (กิโลกรัม) = 56.2 กิโลกรัม + 1.41 กิโลกรัมต่อนิ้วของความสูงที่เกิน 5 ฟุต

หญิง:

IBW (กิโลกรัม) = 53.1 กิโลกรัม + 1.36 กิโลกรัมต่อนิ้วของความสูงที่เกิน 5 ฟุต

 

ปัญหาการใช้สูตร Devine Formula ในการหาค่าน้ำหนักในอุดมคติ

ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ค่าของ IBW ตามสูตรนี้ เป็นค่าที่ต่ำมาก สำหรับใช้กับผู้หญิงทั่วๆไป และยิ่งต่ำกว่านั้นอีก ในหญิงเตี้ย ทำให้ แทบจะเป็นไปไม่ได้ในการกำหนดน้ำหนักเป้าหมาย เพื่อการลดน้ำหนัก

สูตรของ Dr Robinson และ Dr Miller ไม่เหมาะสำหรับผู้ชายตัวสูง ข้อแนะนำการใช้ คือ ผู้ชายใช้ Devine formula และ ผู้หญิงใช้ Robinson formula ในผู้ชาย น้ำหนัก BMI เฉลี่ยตามสูตร Devine formula อยู่ที่ 23.0 ในผู้หญิง ตามสูตร Robinson formula อยู่ที่ 21.1

อย่างไรก็ตาม สูตรดังกล่าวนี้ ไม่มีการพิจารณาเอา อายุ  น้ำหนักปัจจุบัน เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลย เนื่องจากการคำนวนอาศัยแต่ส่วนสูงอย่างเดียว ดังนั้นผู้ที่มีน้ำหนักเยอะๆ หรืออ้วนมาก หากใช้สูตรของ Devine, Robinson และ Miller คงไม่สามารถลดน้ำหนักได้ตามเป้าที่คำนวนจากสูตรดังกล่าวได้

 

© Developed by Mahamanu Bumiputra
mahamanuh@gmail.com